Trước khi đi đến với BloomGoo, chúng tôi đã cho 3 đối tác nghỉ. Khi cộng tác với BloomGoo tôi thực sự rất ấn tượng với cách làm mới và đầy chuyên nghiệp của BloomGoo. Tôi thực sự hài lòng về dịch vụ.

Phạm Văn Linh – Nội thất ALI